Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta

Komplek Balaikota Yogyakarta

(0274) 587101

Pos Kyai Mojo

(0274) 2922848